top of page

טיפול פרטני מוזל

​במשך כחמש שנים העניקה העמותה טיפול פרטני מוזל

באמצעות מטפלים מתנדבים. אנו מודים מכל הלב

למטפלים/ות אשר  הצטרפו 

למעגל הנתינה מציל החיים הזה. 

הוענקו אלפי שעות טיפול.

עבורם זו שעה אחת בשבוע

ועבור נפגעים ונפגעות זו היתה הזדמנות לחיים.

bottom of page